Puncovní značky

PUNCOVNÍ ZNAČKY

 

Puncovní značky udávají ryzost, tj. poměrný hmotnostní obsah čistého drahého kovu ve slitině vyjádřený v tisícinách.

Označování produktů puncovními značkami se řídí zákonem č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (Puncovní zákon).puncovni list 1